Toezicht onderhouds-/bouwkundige projecten

Ede-BouwWERK staat voor controle op de uitvoering en de bewaking op de kwaliteit en de planning
van planmatig onderhoud, renovaties, groot onderhoud, energetische- en bouwkundige projecten.
Dit in samenhang met de wens van de opdrachtgever en de eindgebruiker.

Er zijn twee regels voor succes :

1) Vertel nooit alles wat je weet

“ Roger H. Lincoln “