NEN 2767 opnames

Dit is de huidige norm voor het vastleggen en bepalen van de staat van onderhoud van vastgoed of onderdelen daarvan. Veel toegepast om een eenduidig beeld te krijgen. Een alom geaccepteerde manier van werken bij een groot deel van de vastgoedwereld.

Er zijn twee regels voor succes :

1) Vertel nooit alles wat je weet

“ Roger H. Lincoln “